Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 10/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 16.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 01.12.2023 r.-03.12.2023 r.

Zamawiający w dniu 28.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o., ul. J. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź

Łączna cena brutto: 5 725,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych