Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/ŁÓDZKIE z dnia 7.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Obsługa komputera od podstaw z MS Word i Excel, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 28.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski,
ul. Boguchwały 18 lok.2, 71-531 Szczecin

Łączna cena brutto: 1599,20 PLN
słownie: [jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 20/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU