Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 18/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 20.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 15-17.12.2023 r.

Zamawiający w dniu 28.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2; 35-036 Rzeszów
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Rzeszowska 82,38-120 Czudec

Łączna cena brutto: 3492,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych