Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 20/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 20.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 12-14.01.2024 r.

Zamawiający w dniu 28.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Akademicki Związek Sportowy COSA Oddział w Wilkasach
ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko

Łączna cena brutto: 8435,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych