Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 21.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarskiej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 12-14.01.2024 r

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: Braku ofert.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych