Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 21/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 20.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 12-14.01.2024 r.

Zamawiający w dniu 29.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ORBIS S.A ul. Złota 59; 00-120 Warszawa
Orbis S. A. Oddział Novotel Centrum w Gdańsku ul. Pszenna 1, 80-749 Gdańsk

Łączna cena brutto: 4180,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych