Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 24/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 24.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 05–07.01.2024 r.

Zamawiający w dniu 04.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o. ul. K. Jadwigi 23; 85-231 Bydgoszcz

Łączna cena brutto: 5320,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych