Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 23/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 24.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 26-28.01.2024 r..

Zamawiający w dniu 05.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ADIAFORA Sp z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 29; 50-077 Wrocław

Łączna cena brutto: 10120,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych