Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 25/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 29.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 02 – 04.02.2024 r.

Zamawiający w dniu 11.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja Pro Caritate „Centrum Okopowa” ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

Łączna cena brutto: 11811,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych