Informacja o wyborze wykonawcy

dotyczy Zapytania ofertowego NR 11/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 29.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 19.01.2024 r.-21.01.2024 r.

Zamawiający w dniu 12.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Portofino M. Stachyra, ul. Krężnicka 96 A, 20-518 Lublin

Łączna cena brutto: 5 475,00

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych