Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 26/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 29.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 12-14.01.2024 r. oraz 09-11.02.2024 r.

Zamawiający w dniu 14.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Baltic Regency Sp. Z o.o. ul. Kasprowicza 10; 78-100 Kołobrzeg

Łączna cena brutto: 13093,60 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych