Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 28.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs trenera personalnego, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 18.12.2023 r, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Akademia Szkolenia Trenerów Sportu, Turystyki I Rekreacji  Sp. z o.o. ul. Pigwowa 6/29, 52-210 Wrocław

Łączna cena brutto: 3280,00 zł
słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt  złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU