Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 28.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Program Canva organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 19.12.2023r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
T.C.S. Trójmiejskie Centrum Szkoleń Włodzimierz Radwaniecki,
ul. Bolesława Krzywoustego, nr 31, lok. 2, 80-360 Gdańsk

Łączna cena brutto: 940.00 zł
słownie: dziewięćset czterdzieści złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU