Informacja o wyborze wykonawcy.

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/MAŁOPOLSKIE z dnia 6.12.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs podstaw obsługi komputera, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 21.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych „Vedius, ul. Orkana 20G/8, 34-700 Rabka Zdrój

Łączna cena brutto: 2400 zł
słownie: dwa tysiące czterysta 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU