Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/LUBUSKIE z dnia 07.12.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia SPRZEDAWCA INTERNETOWY/PODSTAWY MARKETINGU INTERNETOWEGO/SOCIAL MEDIA, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 21.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
DEJKO JOANNA STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH Stoczek 9, 21-077 Spiczyn 

Łączna cena brutto: 3 510,00 zł
słownie: trzy tysiące pięćset dziesięć 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU