Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/D/WAZ/WARMIŃSKO-MAZURSKI z dnia 13.12.2023 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek  Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w terminie 21.01-24.01.2024 r.

Zamawiający w dniu 29.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Biuro Obsługi Projektów Europejskich Europrogres Artur Witkowski, ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa 

Łączna cena brutto brutto – 1 422,00 zł


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU