Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 7/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 17.10.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 01.12.2023 r. – 03.12.2023 r.

Zamawiający w dniu 27.10.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Komplex Świętokrzyska Polana Sp z o.o.
ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
Łączna cena brutto: 5 745,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych