Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/Podlaskie z dnia 20.12.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs prawo jazdy kat. B organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 04.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
SZAŁ Szczepan Adam Łagoda, ul. Lipowa 4/228, 15-427 Białystok 

Łączna cena brutto: 3 700 zł
słownie: trzy tysiące siedemset złotych brutto 00/100.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU