Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/LUBUSKIE z dnia 07.12.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia SPRZEDAWCA INTERNETOWY/PODSTAWY MARKETINGU INTERNETOWEGO/SOCIAL MEDIA, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

W związku z rezygnacją z przeprowadzenia szkolenia Wykonawcy wybranego w dniu 21.12.2023 r., Zamawiający w dniu  05.01.2024 roku dokonał wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Neo Consulting & Investment Sp z o. o. ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań,

Łączna kwota brutto: 4 275,00 zł
słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć 00/100złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU