Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 21.12.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Prawo jazdy kat. B organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 11.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Odjazdowa Szkoła Arkadiusz Czuba, ul. Wiśniowa 6A, 25-552 Kielce 

Łączna cena brutto: 2550,00 
słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU