Zapytanie ofertowe nr4/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), oraz Szkolenia osób z otoczenia uczestników Projektu.

Załączniki

2024-01-15 Zapytanie ofertowe nr4/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 [PDF] »

Załącznik nr 1 – Formularz oferty nr4/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 [DOC] »

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia wykonawcy nr4/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 [DOC] »

Załącznik nr 3 – Wzór umowy nr4/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 [DOC] »