Informacja o unieważnieniu postepowania

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/LUBUSKIE z dnia 09.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia KURS CERAMIKI, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU