Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 z dnia 10.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji oraz Szkolenie dla Osób z otoczenia dla uczestników Projektu, organizowanych przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie 16.02.2024 r.-18.02.2024 r.

Zamawiający w dniu 18.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy,
ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

Łączna cena brutto za Warsztat: 6 120 zł
Łączna cena brutto za Szkolenie: 2 640 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych