Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/K/WAZ/2023 z dnia 12.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 20.01-28.01.2024 r.

Zamawiający w dniu 19.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Tymoteusz Zambrzycki,

Łączna cena brutto – 2 464,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU