Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 11.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na dwa Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 09.02.2024 r.-11.02.2024 r.

Zamawiający w dniu 19.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków

Warsztat Aktywnej Rehabilitacji I:
Łączna cena brutto: 5 840,00 zł
Warsztat Aktywnej Rehabilitacji II:
Łączna cena brutto: 5 840,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych