Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/WIELKOPOLSKIE z dnia 9.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 22.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Rodan Sp. z o.o., ul. Górecka 17, 60-201 Poznań

Łączna cena brutto: 1750,63 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU