Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 13/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 15.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 26.01.2024 r. – 28.01.2024 r.

Zamawiający w dniu 23.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów

Łączna cena brutto: 6 289,25 zł


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych