Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 z dnia 15.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji oraz Szkolenie dla Osób z otoczenia dla uczestników Projektu, organizowanych przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie 26.01.2024 r.-28.01.2024 r.

Zamawiający w dniu 23.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ADIAFORA Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław

Łączna cena brutto za Warsztat: 5 660,00 zł
Łączna cena brutto za Szkolenie: 2 760,00 zł


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych