Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 16/OAR/KAS/2023-2024 z dnia 17.01.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 03.02.2024 r. – 14.02.2024 r.

Zamawiający w dniu 25.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o., ul. J. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź

Łączna cena brutto: 28 440, 00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych