Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/TRANSPORT-S-WAR/KAS/2023-2024 z dnia 17.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”.

Zamawiający w dniu 25.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AW Wojciech Aleksandrowicz, Helenów 16, 97-225 Ujazd

Łączna cena brutto: 760 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych