Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 14/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 16.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 16.02.2024 r. – 18.02.2024 r.

Zamawiający w dniu 30.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Satoria Group S.A., ul. Mangalia 1a, 02-758 Warszawa

Łączna cena brutto: 7 905,00 zł


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych