Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 15/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 19.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na dwa Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach:
WAR nr 1 w terminie 02.02-04.02.2024
WAR nr 2 w terminie 02.02-04.02.2024

Zamawiający w dniu 30.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ADIAFORA Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław

Warsztat Aktywnej Rehabilitacji I:
Łączna cena brutto: 5 660,00 zł 

Warsztat Aktywnej Rehabilitacji II:
Łączna cena brutto: 5 660,00 zł