Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/KAZON/ŁÓDZKIE z dnia 18.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 30.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Arton Stusio Sp. Jawna, ul. Piłsudskiego 3f, 95-200 Pabianice

Łączna cena brutto: 793,38 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU