Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 17/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 24.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 23.02.2024 r. – 25.02.2024 r.

Zamawiający w dniu 05.02.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Baltic Regency Sp. z o. o., ul. Kasprowicza 10, 78-100 Kołobrzeg.

Łączna cena brutto: 6 621,40 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych