Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 6/SZFAR/2023-2024 z dnia 18.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników Szkolenia FAR, organizowanego w ramach projektu pt. . „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym”  w terminach 16-18.02.2024 r.

Zamawiający w dniu 06.02.2024r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Łączna cena brutto: 57975,00 zł 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych