Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/WIELKOPOLSKIE z dnia 09.01.2024 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

W związku z niemożliwością realizacji zamówienia przez pierwszego Wykonawcy (wybór z dnia 22.01.2024 r.), Zamawiający w dniu 07.02.2024 r. dokonał wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Firma Usługowo-Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno,

Łączna cena brutto: 2 779,83 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU