Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 18/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 09.02.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 23.02.2024 r. – 25.02.2024 r.

Zamawiający w dniu 12.02.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja Pro Caritate, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

Łączna cena brutto za Warsztat: 8 796,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych