Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 28/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 08.02.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 01-03.03.2024 r.

Zamawiający w dniu 20.02.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pięć Dębów J.Skurski,T. Skurski Spółka Jawna; ul. Rymarka 7; 16-030 Supraśl

Łączna cena brutto: 7858,40 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych