Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 29/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 08.02.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 23-25.02.2024 r.

Zamawiający w dniu 20.02.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Hotel Trzy Stawy Katowice Sp. Z o.o. ul. Szybowcowa 1A; 40-502 Katowice

Łączna cena brutto: 8146,00 zł|

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych