Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/PODLASKIE z dnia 22.02.2024 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 4.03.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
GRAFIX K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp. J., ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok

Łączna cena brutto: 1567,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU