Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 7/SZFAR/2023-2024 z dnia 28.02.2024 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników Szkolenia FAR, organizowanego w ramach projektu pt. . „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” w terminach 15-17.03.2024 r.

Zamawiający w dniu 07.03.2024r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja Pro Caritate „Centrum Okopowa” ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

Łączna cena brutto: 22888,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU