Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKI z dnia 29.02.2024 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 11.03.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Hurtownia Art. Papierniczych i Biurowych TplusP 

Łączna cena brutto: 888,90 zł. 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białe logo PFRON i czarno-białe logo Fundacja PZU