Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/SZFAR/2023-2024 z dnia 20.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników Szkolenia FAR, organizowanego w ramach projektu pt. . „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” w terminach 18-20.12.2023 r

Zamawiający w dniu 28.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Łączna cena brutto: 5177,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych