Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 17/śląskie z dnia 10.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs podstawy obsługi komputera organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 22.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
EduPoint Jacek Kowina, ul. Płocka 5/1, 41-253 Czeladź

Łączna cena brutto: 5200 zł
słownie: pięć tysięcy dwieście złotych [00/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU