Informacja o wyborze wykonawcy

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/śląskie z dnia 23.10.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs podstawy obsługi komputera organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 03.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
EduPoint Jacek Kowina ul. Płocka 5/1, 41-253 Czeladź
Łączna cena brutto: 5200 zł
słownie: pięć tysięcy dwieście złotych [00/100] złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU