Informacja o wyborze wykonawcy

dotyczy Zapytania ofertowego NR 9/WAR/KAS/2023-2024 z dnia 03.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na dwa Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach: WAR nr 1 w terminie 24.11-26.11.2023, WAR nr 2 w terminie 09.02-11.02.2024.

Zamawiający w dniu 14.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Bydgoskie Obiekty Sportowe Spółka z o.o., ul. Królowej Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszcz

Warsztat Aktywnej Rehabilitacji I:
Łączna cena brutto: 5 430,00 zł

Warsztat Aktywnej Rehabilitacji II:
Łączna cena brutto: 5 430,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych