ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/WAR/dzieci/2023-2024

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji.

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 15/WAR/DZIECI/2023-2024 [PDF] »

Formularz oferty nr 15/WAR/DZIECI/2023-2024 [DOC] »

Wykaz doświadczenia wykonawcy nr 15/WAR/DZIECI/2023-2024 [DOC] »

Wzór umowy nr 15/WAR/DZIECI/2023-2024 [DOC] »