Zapytanie ofertowe nr 3/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry i uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, oraz Szkolenia osób z otoczenia uczestników Projektu.

Załączniki

2024.01.10 Zapytanie ofertowe nr 3/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 [PDF] »

Załącznik nr 1 – Formularz oferty nr 3/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 [DOC] »

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia wykonawcy nr 3/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 [DOC] »

Załącznik nr 3 – Wzór umowy nr 3/WAR_SZKOLENIE/KAS/2023-2024 [DOC] »