poniedziałek, 2019-03-25 Bolka, Cezaryny, Marioli

»»»

Warszawa, 29 października 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PLRnW/2018 z dnia 22.10.2018 r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie zapewnienia oraz dostarczenia wyżywienia (usługa gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminie: a) 02.11.2018 – 04.11.2018.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Kulinarne Warjacje, ul. Kocjana 1B/m15, 01-473 Warszawa
a) Turniej PLRnW w terminie: 02.11.2018 – 04.11.2018
Łączna cena brutto: 3240 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 24 października 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania o cenę w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie wykonania i dostarczenia nagród (trofea sportowe) na turniej do dnia 30.10.2018 r..

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Skipper – Trofea Sportowe, ul. Fortowa 21,Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Babice Stare,
Łączna cena brutto: 1332,50 zł.

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Ligi Rugby na Wózkach (usługa gastronomiczna nr 3/PLRnW/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ w ramach Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 22 października 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PLRnW/2018 z dnia 12.10.2018 r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminie 02.11.2018 – 04.11.2018.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Hotel DeSilva Warszawa Piaseczno, ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno
a) Turniej PLRnW w terminie: 02.11.2018 – 04.11.2018
Łączna cena brutto: 23 490 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Liga Rugby na Wózkach - wykonanie i dostarczenie nagród


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie i dostarczenie nagród (trofea sportowe) na turniej do dnia 30.10.2018 r.. Zapraszamy Państwa do złożenia ofert cenowych na wykonanie i dostarczenie nagród dla zawodników turnieju (trofea sportowe).

Czytaj więcej


Polska Ligi Rugby na Wózkach (nr 3/PLRnW/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PLRnW/2018 z dnia 26.07.2018r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie zapewnienia oraz dostarczenia wyżywienia (usługa gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turniejach Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminach:
a) 30.08.2018 – 02.09.2018
b) 02.11.2018 – 04.11.2018

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zajazd "AMIGO" Catering, ul. Kępińska 51, 05-840 Brwinów

a) Turniej PLRnW w terminie: 30.08.2018 – 02.09.2018
Łączna cena brutto: 6102 złotych.

b) Turniej PLRnW w terminie: 02.11.2018 – 04.11.2018
Łączna cena brutto: 2916 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PLRnW//2018 z dnia 26.07.2018 r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie wynajmu obiektów (hali sportowej o wymiarach minimum 48X38 wraz z miejscem przeznaczonym do spożycia posiłków) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy projektu na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turniejach Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminach:
a) 30.08.2018 – 02.09.2018
b) 02.11.2018 – 04.11.2018 .

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji „Arena Ursynów“, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, 22 334 62 12

a) Turniej PLRnW w terminie: 30.08.2018 – 02.09.2018
Łączna cena brutto: 31050 złotych.

b) Turniej PLRnW w terminie: 02.11.2018 – 04.11.2018
Łączna cena brutto: 20700 złotych.

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Strona 1 z 2