czwartek, 2022-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Program " Aktywny Samorząd"

2012-07-11

W okresie od dnia 9 lipca do 30 września 2012 roku osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie ze środków PFRON.

Obszary podlegające dofinansowaniu ze środków PFRON określone zostały w Programie "Aktywny Samorząd".

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do następujących obszarów wsparcia:

A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich

B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich

B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania

C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi, w przypadku:

-        obszaru A – 5.000 zł,

-        obszaru B1 – 5.000 zł,

-        obszaru B2 – 5.000 zł,

-        obszaru B3 – 12.000 zł,

-        obszaru B4:

     dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł,

     dla pozostałych adresatów obszaru – 1.000 zł,

-        obszaru C – 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł

w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu (celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu)

-        obszaru D – 3.000 zł,

-        obszaru E:

     dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

     dla pozostałych kosztów  uzyskania  prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem

    i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

-        obszaru F - 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w ramach obszarów: A, B1, B2, B3, C, E, F i wynosi

w przypadku:

1)      zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A)

– 15% ceny brutto zakupu/usługi,

2)      specjalistycznego sprzętu komputerowego i  oprogramowania (obszar B1)

– 10% ceny brutto zakupu,

3)      urządzeń lektorskich (obszar B2) – 10% ceny brutto zakupu,

4)      urządzeń brajlowskich (obszar B3) – 5% ceny brutto zakupu,

5)      wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C) – 10% ceny brutto zakupu,

6)      kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E) – 25% ceny brutto zakupu/usługi,

7)      opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu

(obszar F) – 15% kosztów tej opłaty.

Program skierowany jest do osób posiadających:

1. Znaczny stopień niepełnosprawności w obszarach: A, B1- B4, C, D, E, F

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności w obszarach: A, E, F

3. Orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż.) w obszarach: A, B1- B4, C, D oraz będących:

1. W wieku aktywności zawodowej w obszarach:   A, B1- B4, C, D, E, F

2. Dziećmi lub młodzieżą do 18 roku życia w obszarach: A, B1- B4, C, D

3. Osobami, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej w obszarach: C – jeśli są zatrudnione oraz D

Ze względu na rodzaj dysfunkcji adresaci to:

1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu w obszarze: A, B1, B4, C, D, E

2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku w obszarze B1- B4

3. Osoby z każdym rodzajem dysfunkcji w obszarze F

4. obszar C – o ile osoba nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

5. obszar D – o ile osoba jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Dodatkowe wymagania:

1. W obszarze B1 w zakresie osób z dysfunkcją narządu ruchu - tylko osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych

2. W obszarze B4 - tylko Beneficjenci pomocy w ramach obszarów: B1, B2 lub B3

3. W obszarze C - tylko osoby, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

4. W obszarze D - tylko osoby użytkujące wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

5. W obszarze E - tylko osoby pełnoletnie, wobec których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

6. W obszarze F - tylko osoby aktywne zawodowo, mające pod swoją opieką dziecko.

Wykluczenia z uczestnictwa w Programie:

A-F - Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Realizatora programu

C - Uzyskanie dofinansowania na cele przewidziane w obszarze D (2 lata)

A-E - Uzyskanie dofinansowania na analogiczne cele (3 lata)

D - Trwająca gwarancja na użytkowany wózek lub jego elementy.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl zakładka - Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Aktywny samorząd.

Kontakt – woj. opolskie

 

 

Pełnomocnik FAR


Adam Bartków
tel: 
508 015 914
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Technika jazdy,
trening ogólnokondycyjny, samoobsługa.

Hala Sportowa
Opolskiego Centrum Rehabilitacji
w Korfantowie.
ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów
2 i 4  sobota  miesiąca,
godz.: 11.00 – 13.00

Zobacz wszystkie zajęcia »


Ogłoszenia regionalne »